Usługi wodno-kanalizacyjne 

Usługi wodno-kanalizacyjne, jakie wykonujemy, obejmują monitorowanie stanu kanalizacji oraz nagrywanie tych działań na kamerce cyfrowej. Tym sposobem sprawdzamy m.in.:

  • drożność rur,
  • uszkodzenia i pęknięcia rur,
  • stan kanałów,
  • nieprawidłowości w budowie i połączeniach kanalizacji.

Telewizyjny monitoring przeprowadzany jest za pomocą specjalistycznego sprzętu zamontowanego na tyle samochodu. Kamerę, którą wprowadzamy do kanału, łączy z centrum monitorowania długi kabel, który pozwala na usytuowanie jej w kanale na długości nawet kilkudziesięciu metrów. Nagrywany obraz obserwuje pracownik obsługujący kamerę, który sporządza protokół z przeprowadzonej pracy. 
Współpracujemy z firmami, sklepami, biurami, zakładami pracy, centrami handlowymi, instytucjami publicznymi, a także domami i mieszkaniami prywatnymi. Nasze działania są zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1610 z marca 2002 i innymi przepisami prawa.

 

Robot z kamerą