Inspekcja TV instalacji kanalizacyjnych – nowych i starych

Za pomocą zdalnie sterowanych kamer przeprowadzamy inspekcję telewizyjną kanalizacji. Kamera mieści się do średnicy minimalnej 110 mm, a maksymalnej 800 mm Do kanałów wprowadzane są za pomocą wyciągarki zainstalowanej w tylnej części samochodu. Ma ona własny napęd i długi przewód, co pozwala dotrzeć do odcinków znajdujących się na dużej głębokości. Na monitorze zainstalowanym w naszym kamerowozie wyświetla się obraz z kamery. Jest na bieżąco zapisywany przez rejestrator, który podaje też takie dane, jak odległość, spadek, przeciwspadek czy owalizację. Nasza kamera posiada obrotową głowicę i jest w stanie zarejestrować obraz w zakresie 360 stopni. Pracownik obsługujący kamerę mierzy spadki instalacji oraz zanieczyszczenie dna kanału, a także lokalizuje uszkodzony odcinek rurociągu.

Dokumentacja powykonawcza

Każdorazowo po inspekcji telewizyjnej instalacji kanalizacyjnej klient, dla którego wykonywaliśmy zlecenie, dostaje od nas dokumentację powykonawczą.

Obejmuje ona:

  • zarejestrowany przez kamerę film,
  • wydruk wykresu spadków,
  • raport z informacją o pomiarze owalności i uszkodzeniach rur.

Inspekcja tv pozwala udokumentować:

  • przebieg trasy,
  • miejsca zatorów i przeszkód,
  • miejsca awarii – pęknięć, zawalenia się,
  • spadki kanałów, czyli odchylenia od prawidłowego położenia,
  • stan połączeń rur,
  • stopień zanieczyszczenia kanału.

 

Drabina w kanalizacji

 

Na życzenie klienta przygotowujemy dokumentację z inspekcji na wybranym nośniku danych – płycie lub pendrivie. Nasza praca wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi normami prawa. Dotyczy zarówno oceny stanu technicznego istniejącej już od dawna kanalizacji, jak również odbioru nowej.